Rss

 • facebook
 • youtube

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Mosty Ekonomiczne Poznań 2015

 1. W rekrutacji może wziąć udział każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia stacjonarne, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie)
 2. Limit miejsc – 60 uczestników ( po 15 do każdego z 4 miast)
 3. Rekrutacja jest dwuetapowa.
 4. Warunkiem koniecznym ubiegania się o wzięcie udziału w projekcie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.mostyekonomiczne.ue.poznan.pl oraz www.facebook.com/mostypoznan
  Formularze można przesyłać od 12 stycznia do 25 stycznia . Przysyłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę przy drugim etapie rekrutacji.
 5. Lista osób które dostały się do drugiego etapu zostanie ogłoszona 30 stycznia.
 6. Drugi etap rekrutacji odbędzie się 10-11 lutego w godzinach popołudniowo-wieczornych, na który zaprosimy tylko wybranych uczestników!
 7. Ostateczna lista uczestników oraz lista rezerwowa będzie umieszczona na stronie www.mostyekonomiczne.ue.poznan.pl oraz wywieszona na drzwiach  biura Parlamentu Studenckiego najpóźniej 18 lutego (pokój 024 budynek B ul. Niepodległości 12 ,).
 8. Osoby, które zrezygnują z wyjazdu na Mosty zobligowane są do poinformowania organizatorów drogą mailową mosty.ekonomiczne.poznan@gmail.com.
 9. Nie ma możliwości zmiany miejsca wyjazdu, chyba że poprzez zamianę z innym zakwalifikowanym uczestnikiem. O tym fakcie należy powiadomić organizatorów najpóźniej 48 h przed wyjazdem na wymianę.
 10. Ewentualne problemy, wątpliwości prosimy kierować na adres mosty.ekonomiczne.poznan@gmail.com.