Rss

  • facebook
  • youtube

Parlament Studencki UEP

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zajmuje się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na naszej Uczelni oraz zachęcaniem studentów do szeroko pojętej aktywności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń.

To właśnie Parlament podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działań organów Samorządu oraz sprawuje kontrolę nad ich działalnością, opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uczelni dotyczące m.in.:

  • zmian w Regulaminie Studiów,
  • pomocy materialnej dla studentów,
  • specjalności, przedmiotów, punktów ECTS itd.

Oprócz zadań statutowych zajmujemy się również przygotowywaniem przedsięwzięć związanych z rekreacją, rozrywką i kulturą. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy ADAPT – czyli obóz adaptacyjny dla studentów I roku, BATTALIADĘ - unikatowy w skali kraju projekt trzymiesięcznych zmagań zespołów studentów rywalizujących w kilkudziesięciu konkurencjach, MOSTY EKONOMICZNE – 4-dniowa wymiana studencka organizowana we współpracy z Forum Uczelni Ekonomicznych czy VICTORIE – czyli nagrody dla najlepszych pracowników uczelni (jesteśmy jedynym Samorządem wśród poznańskich uczelni przyznających takie wyróżnienia). Wspomagamy też organizację Dni Uniwersytetu Ekonomicznego i wielu innych wydarzeń organizowanych przez Uczelnię.

Siedziba: Budynek „B” UEP, al. Niepodległości 12, pok. 0024, 61-875 Poznań, więcej infowww.student.ue.poznan.pl , facebook.com/psuep


kontakt:  mosty.ekonomiczne.poznan@gmail.com

Tegoroczni koordynatorzy Mostów Ekonomicznych: