Rss

  • facebook
  • youtube

Organizatorzy

Mosty Ekonomiczne są inicjatywną Forum Uczelni Ekonomicznych i przy organizowaniu Mostów ściśle współpracują ze sobą wszystkie miasta. Każda edycja jest jednak zaplanowana i prowadzona przez lokalnego organizatora – w naszym przypadku Parlament Studencki UEP.

Dowiedz się więcej o Parlamencie Studenckim UEP.

Przeczytaj więcej o Forum Uczelni Ekonomicznych.