Rss

  • facebook
  • youtube

Miasta

Wybierz miasto, do którego chciałbyś wyjechać, by dowiedzieć się więcej!

 Warszawa- Szkoła Główna Handlowa 4-7 marca
 Kraków – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 12-15 marca
 Katowice – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 19-22 marca
 Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 8-11 marca
 Poznań – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16-19 marca