Rss

  • facebook
  • youtube

Czym są Mosty?

Idea Mostów Ekonomicznych sięga 2005 roku, gdy z inicjatywy Samorządów Studentów SGH w Warszawie oraz UE we Wrocławiu powstał projekt mający na celu szeroko pojętą integrację środowisk akademickich. To projekt realizowany przez pięć polskich uczelni ekonomicznych zrzeszonych w Forum Uczelni Ekonomicznych, który pozwala poznać jak studiuje, bawi i żyje się:

  • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Istotą projektu jest wymiana studentów z zaprzyjaźnionych uczelni ekonomicznych. W ciągu czterodniowego wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.

Wyjeżdżający student opłaca jedynie koszty przejazdu oraz bilety komunikacji miejskiej. Wszelkie pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie, wyżywienie czy atrakcje, pokrywane są przez organizującą daną edycję mostów uczelnię.